WIA CNC Trainer

Inleiding
Steeds sneller raken nieuwe technologieën ingeburgerd in het bedrijfsleven. Moderne bewerkingstechnologieën, het gebruik van nieuwe materialen, maar vooral de integratie van de computer in het hele productieproces stellen andere eisen aan medewerkers. Een probleem bij die integratie is vaak de onvoldoende kwalificatie van het personeel in de productie. Training en scholing zijn voortdurend aan de orde. De eis om met deze technologieën om te kunnen gaan werkt ook door in het onderwijs. Het probleem daar zijn de dure machines. Deze aanschaffen en dan het risico lopen op brokken is geen aanlokkelijke gedachte. Een oplossing is om eerst te werken met leer- en simulatie-programmatuur. Zo’n pakket is de CNC-Trainer, een werkplaats-georiënteerd leerprogramma voor verspaningstechniek en CNC-besturingen.

Doel
Met de CNC-Trainer kan de leerling een aantal verspaningstechnieken en CNC-besturingen leren beheersen zonder direct aan de machine te hoeven werken. Hierdoor ontstaat er een goede basis die in de praktijk kan worden toegepast.

Doelgroep
De gebruikers van de CNC-Trainer behoeven niet over voorkennis te beschikken. De CNC-Trainer is ontwikkeld voor opleidingen binnen het technisch en beroepsonderwijs.

Het programma kan ingezet worden in de opleiding tot werkvoorbereider of machineoperator als voorbereiding op de praktische vaardigheden aan de CNC-machine. Ook kunt u het gebruiken ter introductie van de verspaningstechnologie en geautomatiseerde verspaning.

Vooropleiding: Ongeacht de voorkennis waarover de gebruiker beschikt kan hij of zij het basisprogramma doorlopen(een instaptest geeft de leerling een studieadvies).

Inhoud
Veel basisonderwerpen die nodig zijn bij de verspaningstechnieken en CNC-besturingen voor draaien, frezen en boren worden behandeld, bijvoorbeeld:
• Snijgereedschappen
• Gereedschapmaterialen
• Verspaningsmachines
• Verspaningsmethoden
• Opspanmethoden
• Coördinatenstelsels

Deze onderwerpen worden ondersteund door animaties en simulaties. Voor verschillende machinebesturingen zijn aparte modulen ingebouwd. Deze modulen geven een uitleg van de werking en bediening van de specifieke CNC-besturing.

Naast een instaptest voor alle onderwerpen bevat de CNC-Trainer een groot aantal oefen- en toetsvragen dat in willekeurige volgorde (random) wordt gepresenteerd. Een uitgebreid trefwoordenregister maakt deel uit van het pakket.

Kenmerken
Het meest opvallende kenmerk van de CNC-Trainer zijn de meegeleverde CNC-besturingsmodulen die een uitgebreide uitleg geven over de bediening van de CNC-besturing. Deze uitleg wordt ondersteund met behulp van het bedieningspaneel en een geïntegreerde simulator.

Verdere kenmerken:
• Voortgangscontrole systeem
• Windows grafische interface
• Verschillende modulen voor CNC-besturingen
• Animaties en simulaties
• Instap- en eindtesten
• Vragen worden in willekeurige volgorde opgeroepen Trefwoordenregister
• Modulair opgebouwd

Samenstelling
De CNC-Trainer is samengesteld uit de volgende onderdelen:
• Installatieprogramma• Basissoftware
• CNC-besturings modulen
• Instaptest
• Theoriegedeelte
• Oefen- en toetsvragen
• Trefwoordenregister
• Handleiding voor gebruiker en begeleiderInformatie aanvragen