Boeken

 

Publicaties Bert Euser

  • BERT EUSER (1948) ondernemer, oud-lokaal politicus/gemeentebestuurder, onderzoeker en auteur van lokale en familiegeschiedenis als ook lokale politiek.

  • BESCHIMMELD BROOD EN DICHTE GORDIJNEN 

 Aantekeningen van een mantelzorger

Zonder opsmuk en bijbedoelingen schrijft de nicht van tante Lee haar belevenissen met haar tante kort en bondig in haar agenda. Zo lezen we hoe het contact tussen die twee verandert van een jaarlijks verjaardag bezoek tot een intensieve zorgrelatie. Tante Lee wil niet naar een tehuis, maar hoe lang is dat verantwoord? Houdt Dine dit vol en kan ze wel op vakantie nu Tante Lee zo op haar leunt? Een uniek en toch herkenbaar verhaal voor iedereen die in de privésfeer zorgt voor een kwetsbare.                                                                                                         

 Anderszins Uitgeverij, Texel, juni 2020

Boek(en) Beschimmeld brood aanvragen


De zeven mannen van het sluisje

  • De Zeven mannen van Het Sluisje.

Als de namen van de slachtoffers onbekend blijven e achtergrondkennis ontbreekt, wordt inhoudsvol herdenken bemoeilijkt.

 

Op 11 oktober 1944 vond een tragedie plaats in buurtschap Het Sluisje. De avond ervoor was een Duitse militair omgekomen doordat hij in aanraking kwam met een stroomkabel die over de weg lag. Hoe die kabel daar terechtkwam is tot op vandaag onduidelijk.

De Duitse overheerser nam wraak en stelde een voorbeeld door een dag later zeven mannen te executeren die er vlakbij woonde of werkten. Over hen gaat dit boekje.

Het Sluisje is landelijk bekend geworden door De Vergelding, een dorp in tijden van oorlog, geschreven door Jan Brokken.

Bert Euser deed hiervoor het vooronderzoek.

Bert Euser (1948) woont sinds 1951 in Rhoon. Hij is bedrijfseconoom, werkzaam als ondernemer en was naast zijn ondernemerschap meer dan 30 jaar actief als raadslid en wethouder. Hij heeft meerdere publicaties op zijn naam staan die gebaseerd zijn op (lokaal) historisch onderzoek.

Boek(en) “De zeven mannen van het Sluisje” aanvragen


  • OP ZOEK NAAR DE ZIEL VAN DE ZAAK

Dit is een ander boek geworden dan het jubileumboek over 100 jaar Widenhorn dat de auteur zeven jaar geleden is begonnen te schrijven. De ontdekking van het ‘familiearchief’ met honderden brieven en historisch onderzoek in zeven landen, geven een nieuwe kijk op de geschiedenis van de zaak Widenhorn.

De auteur kondigt in een van de eerste hoofdstukken aan, dat dit boek een atypische bedrijfsbiografie is. Het is ook een verslag van de zoektocht naar de ziel van de zaak. De ziel die het voortbestaan van Widenhorn heeft bepaald, door het overwinnen van negen ontwrichtingen in de loop van die honderd jaar. De auteur heeft woord gehouden: de zoektocht is voltooid, het karakter van de zaak is blootgelegd en de resultaten zijn nu geboekstaafd tegen de achtergrond van de geschiedkundige context.

Het succes van de zaak is dat de ontwrichtingen stuk voor stuk zijn overwonnen en dat zo het honderdjarig bestaan in 2019 kon worden gevierd.

Bert Euser (1948, bedrijfseconoom, lokaal historicus), is de derde generatie van het familiebedrijf, thans bedrijvenfamilie. Hij geeft met dit boek een openhartige inkijk, in onder meer organisatie, financiën, familiale verhoudingen, emoties rond de overdrachten, karakter van het bedrijf en de vier generaties ondernemer van de zaak Widenhorn. Van mechanische gereedschappen naar nieuwe technologieën.

De thema’s die aan bod komen, zijn o.a.: historisch onderzoek, genealogie, techniek en technologie, technische handelsonderneming, maatschappelijk verantwoord ondernemen, ondernemen en lokale politiek, technisch- en beroepsonderwijs, Rotterdam, geopolitiek, Tweede Wereldoorlog. Het boek is rijk geïllustreerd met veelal eigen historisch materiaal.

Hardcover 368 pagina’s

Boek(en) ” Op zoek naar de ziel van de zaak” aanvragen


  • BURGERS DOEN HET SAMEN,                                                                

Over de opkomst van de participatiedemocratie,     

2018 markeert de doorbraak van lokale partijen in de grotere steden. Bij de vier voorgaande gemeenteraadsverkiezingen vanaf 2006 deden meer dan duizend nieuw opgerichte lokale partijen mee en hun stemmenpercentage groeide in deze periode van 22 naar 33 procent.          Burgers doen het samen is het derde boek in de reeks over lokale politiek. Uit een analyse van de resultaten uit 2018 blijkt dat lokale partijen niet alleen in de helft van de grote steden zijn doorgebroken, maar ook in alle gemeenten waar de PVV deelnam als buffer gefungeerd hebben. Volgens Bert Euser komt dat omdat de kiezers van lokale partijen wel ontevreden zijn over de landelijke partijen, maar vooral constructief zijn. En dit vertalen ze in datgene wat hij participatiedemocratie noemt.

In dit boek wordt uitgelegd wat het cruciale verschil is tussen de participatiesamenleving van het kabinet Rutte en de participatiedemocratie, waarin burgers niet alleen om de vier jaar mogen stemmen, maar tussentijds ook actief meebesturen in hun gemeente en hun eigen omgeving op tal van manieren beheren. Beschreven wordt hoe deze basis-democratische beweging past in een aantal internationale ontwikkelingen, waarin burgers in verschillende steden op zoek zijn naar meer directe democratische controle op hun politieke bestuur.

Burgers doen het samen is ook een ‘jubileumboek’. Het komt uit op de 70e verjaardag van Bert Euser en is tot stand gekomen met medewerking van een aantal ‘medeburgers’ van Bert Euser, die in samenwerking met hem tal van maatschappelijke en politieke projecten hebben uitgevoerd. De hoofdstukken met hun bijdragen zijn samengesteld door co-auteur Peter Cuyvers.

Boek(en) ” Burgers doen het samen” aanvragen


  • GEUZEN AAN DE MACHT  

De doorbraak van lokale partijen,                                                             Stichting Politieke Academie Amsterdam, 2015

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 kregen lokale partijen meer dan 30 procent van de stemmen. Met meer dan 400 wethouders leveren zij intussen al meer bestuurders dan alle landelijke partijen.

In dit boek beschrijft hij hoe het de vele lokale partijen, die door hun overwinningen zitting namen in het bestuur van hun gemeente, is vergaan. Met als grote vraag: is het ze gelukt om te doen wat ze beloofden: een democratische omwenteling, door niet voor maar samen met de burgers van hun gemeente vorm te geven aan het lokale bestuur?

Euser constateert op grond van gesprekken met tientallen lokale bestuurders, dat het wel degelijk kan. Volgens hem is er geen enkele reden om burgers op te roepen om meer te participeren: dat doen ze namelijk al, zelfs politiek. Het enige wat nog ontbreekt is dat lokale partijen nu ook invloed verwerven op provinciaal en landelijke niveau.

Boek(en) ” Geuzen aan de macht” aanvragen


  • LOKALE LEIDERS 

De opkomst van de geuzendemocratie,   Uitgeverij Augustus, (thans, Atlas Contact) Amsterdam 2009                              

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 en 2006 deden bijna vijfhonderd nieuw opgerichte lokale partijen mee. Honderd daarvan kwamen met een dan tien procent van de stemmen in de gemeenteraad. Een ware landslide, die in Den Haag zou neerkomen op een sprong van nul naar vijftien Kamerzetels. Hoe desinteresse voor politiek bij burgers?       Lokale Leiders beschrijft de overstap die vele politici maakten van landelijke naar nieuw lokale partijen en laat de oprichters aan het woord. Hun doel is niets minder dan de vernieuwing van de democratie en daarmee concrete problemen op te lossen. En daarvoor moesten ze, net als ook de roemruchte geuzen de bastions van de gevestigde partijen innemen.                                                                                                             Deze ‘geuzendemocratie’ laat niet alleen zien hoe de veronderstelde kloof tussen bevolking en politiek gedicht kan worden, maar is ook een probaat middel tegen opkomend populisme. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2020 is een checklist opgenomen voor de oprichting van een lokale partij.      

Boek(en) ” Lokale leiders” aanvragen


  • PORTLAND TUSSEN DROOM EN DAAD

Uitgave ECHT VOOR ALBRANDSWAARD, september 2007                               

Dit boek laat zien de relatie tussen bewoners van de nieuwe Vinex-wijk Portland in de gemeente Albrandswaard en de bestuurlijke en stedenbouwkundig plannenmakers. Alle partijen komen aan het woord en geven een beeld van verwachtingen, inspanningen en realisatie. Kortom Portland tussen droom en daad.                         

Boek(en) ” Portland tussen droom en daad” aanvragen