Boek Burgers doen het samen

 

Boek Burgers doen het samen

  • BURGERS DOEN HET SAMEN,                                                                   

Over de opkomst van de participatiedemocratie,                                              Wihold B.V. 2018

2018 markeert de doorbraak van lokale partijen in de grotere steden. Bij de vier voorgaande gemeenteraadsverkiezingen vanaf 2006 deden meer dan duizend nieuw opgerichte lokale partijen mee en hun stemmenpercentage groeide in deze periode van 22 naar 33 procent.          Burgers doen het samen is het derde boek in de reeks over lokale politiek. Uit een analyse van de resultaten uit 2018 blijkt dat lokale partijen niet alleen in de helft van de grote steden zijn doorgebroken, maar ook in alle gemeenten waar de PVV deelnam als buffer gefungeerd hebben. Volgens Bert Euser komt dat omdat de kiezers van lokale partijen wel ontevreden zijn over de landelijke partijen, maar vooral constructief zijn. En dit vertalen ze in datgene wat hij participatiedemocratie noemt.

In dit boek wordt uitgelegd wat het cruciale verschil is tussen de participatiesamenleving van het kabinet Rutte en de participatiedemocratie, waarin burgers niet alleen om de vier jaar mogen stemmen, maar tussentijds ook actief meebesturen in hun gemeente en hun eigen omgeving op tal van manieren beheren. Beschreven wordt hoe deze basis-democratische beweging past in een aantal internationale ontwikkelingen, waarin burgers in verschillende steden op zoek zijn naar meer directe democratische controle op hun politieke bestuur.

Burgers doen het samen is ook een ‘jubileumboek’. Het komt uit op de 70e verjaardag van Bert Euser en is tot stand gekomen met medewerking van een aantal ‘medeburgers’ van Bert Euser, die in samenwerking met hem tal van maatschappelijke en politieke projecten hebben uitgevoerd. De hoofdstukken met hun bijdragen zijn samengesteld door co-auteur Peter Cuyvers

 

Boek(en) Burgers doen het samen aanvragen