Onderwijsvisie

Leerlingen moet de kans worden geboden om al op jonge leeftijd kennis te maken met nieuwe technologieën. De wijze waarop dit gebeurt moet aansluiten bij de leefwereld van kinderen en jongeren. Alleen dan mogen we verwachten dat affiniteit met o.a. wetenschap en technologie wordt ontwikkeld. WIA is erop gericht om moderne industriële technologie toe te snijden op het onderwijs.​

WIA Educational levert technisch-educatieve oplossingen. Deze oplossingen bestaan uit: educatieve software, industrie standaard apparaten en machines, lesmateriaal, installatie op locatie, training docenten en systeembeheerders, implementatie, helpdesk, en software-updates. Wij passen dit toe in een structuur van zgn. ‘werkplekken’.​

WIA Educational stelt de technische specificatie van de educatieve software op, de programmering vindt plaats door externe specialisten in onze opdracht. De oplossingen sluiten aan op de eisen van het onderwijs, alsmede op de leermethoden van educatieve uitgevers. De oplossingen vormen een doorlopende leerlijn tussen de verschillende opleidingen. De software en lesmaterialen hebben zoveel mogelijk een gelijke gebruikersinterface. Het inleren door de leerlingen gaat hierdoor vele sneller, terwijl onderhoud en ondersteuning door docenten en systeembeheerders veel gemakkelijker is.

Total cost of ownerschip wordt hiermede zo laag mogelijk gehouden.

Wij zijn nadrukkelijk geen ‘dozenschuivers’, maar gericht op het ‘ontzorgen’ van docenten en systeembeheerders in basisonderwijs (Wetenschap en Technologie), voortgezet onderwijs (Technasium), voorbereidend beroepsonderwijs (Vernieuwing VMBO), metaalopleiding (ROC’s), hogescholen en universiteiten.