MBO

WIA en het MBO
WIA EDUCATIONAL heeft op dit moment in totaal zo’n dertig werkplekken beschikbaar, terwijl een tiental nieuwe wordt ontwikkeld. De werkplekken worden in verschillende vormen van onderwijs ingezet, echter met op de doelgroep toegesneden trainingsstof. Voor het beroepsonderwijs is de keuze gemaakt voor ruim 25 werkplekken. Zie hiervoor onderstaand schema. Bij de hands-on training Nieuwe Technologieën worden de trainingsopgaven t.z.t. in een digitale leeromgeving aangeboden (via cloud).​

Werkplekken voor het MBO
Het mbo-onderwijs wordt vooral gegeven op regionale opleidingencentra (roc’s). Nederland telt inmiddels ruim 40 roc’s verspreid over hele land. Ze verzorgen een breed aanbod van opleidingen in zowel het beroepsonderwijs als volwasseneneducatie. Dit gecombineerde onderwijsaanbod versterkt de samenhang tussen het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. WIA Educational heeft reeds 25 jaar ervaring in de toepassing van ICT in het technisch- en beroepsonderwijs en heeft verscheidene werkplekken die voor ROC’s uitermate geschikt zijn. Bij de producten zijn de verschillende werkplekken, zoals die in de loop der jaren door ons zijn ontwikkeld, bijeen gebracht.

OPLOSSINGEN ROC
De oplossingen zoals hier aangeboden worden hebben de volgende kenmerken:

 • Toepassing van educatieve software, m.n. simulatie software (real time en interactief)
 • Gebruik van robuuste hardware van gerenommeerde merken
 • Sluit aan op de eindtermen en exameneisen
 • Sluit aan op de bestaande lesmethode
 • Trainingsmateriaal beschikbaar voor alle werkplekken
 • Nascholing docenten voor werkplekken
 • Turn-key installatie
 • Telefonische help-deskondersteuning
 • Afsluiten software support en update contract
 • Onderhoudscontract hardware is niet noodzakelijk

De voordelen van de door WIA Educational aangeboden oplossingen zijn:

 • Herkenbaarheid in de industriële praktijk
 • Aansluiting bij de leefwereld van jongeren
 • Toepassing van de nieuwste technologieën
 • Simulatie software flexibel inzetbaar in de lessituatie (individueel, klassikaal)
 • Financiering mogelijk middels financial en operational lease
 • Scholen worden beschouwd als partners in de ontwikkeling
 • Doorlopende leerlijn VMBO – ROC