Moodboard

Inleding
Met behulp van de werkplek Moodboard leren de studenten door middel van drie workshops een groot aantal ins en outs van het programma Adobe PhotoShop Elements. Hierdoor leren ze op een moderne manier hoe ze een digitale collage kunnen maken door middel van digitale beeldbewerkingsmogelijkheden van het genoemde programma. Doelstelling hierbij is dat de student met een beeldbewerkingsprogramma in staat moet zijn om een poster of een collage te kunnen maken over een onderwerp dat ze hebben opgekregen. Hierbij kan gedacht worden aan het ontwerpen van de verpakking van een product of het maken van een poster over het beroep dat de student later wil gaan uitoefenen.

Hoe werkt Moodboard?
De drie workshops zijn uitgewerkt in boekvorm. De studenten kunnen de digitale bewerkingen stap voor stap volgen en daardoor een voorbeeld nabouwen. Naast de beschrijving van de drie workshops wordt een DVD meegeleverd met de oorspronkelijke foto’s, waarmee de collages zijn opgebouwd. Tevens staat op deze DVD een website met een interface die je naar de workshop van je keuze leidt. 

De hoofdstukken uit het boek zijn gevisualiseerd met zogenaamde screenmovies. Deze laten op het scherm zien hoe de handelingen verlopen. Beschikt u over een oudere versie van Adobe PhotoShop Elements, dan kunnen 95% van de handelingen nagebootst worden. Hiernaast kunnen de elementen, die nu vervaardigd worden met één van de nieuwe mogelijkheden, ook met behulp van andere gereedschappen uit een vorige versie worden gemaakt. De tijdwinst, die de nieuwe versie meebrengt, kan dan alleen niet benut worden.

Anders dan voorheen gedaan werd met het gewone knip- en plakwerk gebeurt alles nu op de PC. De mogelijkheden zijn enorm. De term: “You can make it, if you can dream it” werd door de makers van het Adobe programma jarenlang gebruikt. Dit geldt nog onverminderd. De gebruikte onderwerpen spreken de studenten erg aan. Aan de hand van een enquête is hen gevraagd naar hun interesses. De afbeelding op de volgende pagina geeft u een impressie van een onderwerp.

Site licentie / Netwerkversie
Binnen de schoolomgeving is het softwarepakket Adobe Photoshop Elements te koop bij de SLB-diensten. Voor het Voorgezet Onderwijs bij www.slim.nl en het Hoger Onderwijs bij www.surfspot.nl Indien de licenties een te grote uitgave zijn voor een hele klas kunt u ook volstaan met een kleiner aantal licenties. Het programma wordt dan op enkele computers geïnstalleerd. De prijs van de moodboard werkplek is eenmalig en geldt per klas. Moodboard wordt geleverd in een kunststofcassette waarin de drie boeken zitten voor de workshops en de DVD met de screenfilms en bestanden.



Informatie aanvragen