WIA Techn. Tekeningen lezen

Inleiding WIA COO TTL
In de dagelijkse praktijk worden producten aan de hand van een technische tekening vervaardigd. Technische tekeningen worden gemaakt volgens internationale richtlijnen. Technici worden geacht bekend te zijn met deze richtlijnen. WIA COO TTL is een Computer Ondersteunend Opleidingspakket (softwareprogramma) dat kan worden ingezet als onderwijsleermiddel voor het vak Technisch Tekeninglezen. Het is er op gericht om de internationale richtlijnen voor technische tekeningen bij te brengen en de tekeningen correct te interpreteren.

Hoe werkt WIA COO TTL?
WIA COO TTL gaat uit van een aantal producten waarvan de isometrische afbeeldingen op het scherm wordt gepresenteerd. Deze 3-dimensionale afbeeldingen worden omgezet naar technische tekeningen. Er zijn 2 verschillende projectiemethodes;
• 1e kwadrant (Europese)
• 3e kwadrant (Amerikaanse)

Stap voor stap worden de richtlijnen van technische tekeningen bijgebracht. WIA COO TTL bestaat uit 8 modulen:
• Aanzichten
• Doorsneden
• Lijnsoorten
• Schalen en maatinschrijvingen
• Vorm- en plaatstoleranties
• Maattoleranties
• Ruwheidwaarden
• Lasaanduidingen

Iedere module is op dezelfde wijze opgebouwd. Elke module start met een uitleg over het onderwerp van de module. Vervolgens kan de aangeboden kennis worden geoefend met vragen en opdrachten. Hierbij wordt uitgebreide feedback gegeven. De module wordt afgesloten met een toets. Daarnaast bevat het pakket een uitgebreid administratieprogramma. Hiermee kan de docent de voortgang en de resulaten opvragen.

Waarom WIA COO TTL gebruiken?
WIA COO TTL is een eenvoudig, Windows georiënteerd courseware programma. Het programma biedt:
• Duidelijke interface.
• Didactische opbouw.
• Software site licentie (U koopt een licentie voor een onbeperkt aantal computers per locatie).
• Laag instapniveau.
• Mogelijkheid tot netwerkversie voor eenvoudiger beheer van het programma.

Wie maken er gebruik van WIA COO TTL?
WIA COO TTL wordt op vrijwel ieder VMBO en MBO in het technisch beroepsonderwijs toegepast voor het aanleren van de basisprincipes van het Technisch Tekeninglezen.

De complete werkplek WIA COO TTL bestaat uit:
• Software
• Schriftelijk (hardcopy) en digitaal lesmateriaal
• Vijf oefenblokjes
• Installatiehandleiding
• Gebruikershandleiding
• Docentenhandleiding

Met deze leerplek kunnen scholen ruimschoots voldoen aan de eisen die o.a. gelden voor het VICTO® project, Techniek Breed en Technologie voor de Gemengde leerweg in het VMBO.Informatie aanvragen