WIA Plaatbewerking

COO CNC-Plaatbewerking is een computer ondersteund opleidings-pakket dat als onderwijsleermiddel ingezet kan worden bij het verwerven van basiskennis over CNC-plaatwerken.

Doelgroep
Het programma is ontwikkeld voor cursisten uit het VMBO, MBO en vergelijkbare technische opleidingen (bijvoorbeeld bedrijfsopleidingen). Daarnaast kan het pakket ingezet worden in andere vormen van onderwijs waar CNC-plaatwerken een onderwerp in het lesprogramma vormt. Het pakket omvat ongeveer 40 individuele studie-uren. Iedere module is op dezelfde wijze opgebouwd. De modules starten met een uitleg over het onderwerp van de module. Vervolgens kan in een oefenomgeving de in het eerste deel aangeboden kennis via vragen en opdrachten geoefend worden, waarbij uitgebreid feedback gegeven wordt. Elke module wordt afgesloten met een toets.

Doel
Het programma heeft tot doel cursisten de basisprincipes van CNC-plaatwerken te leren. Het pakket bevat ook een administratiesysteem. Hiermee kan de docent de doorlopen leerweg en de resultaten van een cursist of een groep cursisten analyseren en documenteren. Voordelen van COO CNC Plaatbewerking

Door de complexe leerstof in de vorm van courseware aan te bieden is het mogelijk om de opleidingsduur te verkorten en de kwaliteit te verhogen. Andere voordelen van het programma zijn:
• meer begeleidingstijd voor individuele leerling beschikbaar
• individueel gericht onderwijs
• in eigen tempo en tijd leren
• inzichtelijk door de vele grafische simulaties en animaties

Inhoud
De courseware bestaat uit acht modulen:
• Inleiding
• Basisbegrippen
• Besturingen
• Ponsnibbelen
• Knippen
• Lasersnijden
• Plasmasnijden
• KantpersenInformatie aanvragen