Graveren

Inleiding Het handmatig programmeren van een CNC machine is een omslachtig, tijdrovend proces om een product te vervaardigen. Dit geldt zeker naarmate een product steeds complexer wordt. CAM (Computer Aided Manufacturing) software reduceert programmeertijd en voorkomt programmeerfouten. Om deze vaardigheden te trainen is het zeer belangrijk dat leerlingen begrijpen wat CADCAM ontwerpen inhoudt.​ De werkplek WIA EngraveSIM is er op gericht om de leerlingen de basisprincipes van het CADCAM ontwerpproces bij te brengen. WIA Educational levert voor deze werkplek software en hardware. WIA EngraveSIM is een CAM graveerprogramma dat speciaal ontwikkeld is voor de technologieprojecten in het VMBO.​ Stapsgewijs wordt het ontwerpproces doorlopen, van tekening tot simulatie / productie. WIA Educational is gespecialiseerd in werkplekken waarin de koppeling van hardware en software centraal staat. Er wordt gekozen voor robuuste educatieve hardware i.c.m. met educatieve software. Hoe wekt WIA Engravesim? WIA EngraveSIM is een éénvoudig CAM programma met uitgebreide mogelijkheden. Het is opgebouwd uit drie modules; • Geometriemodule • CAM module • Simulatiemodule​ De leerling doorloopt deze modules stap-voor-stap met behulp van het meegeleverde lesmateriaal. Op deze wijze wordt het CADCAM ontwerpproces doorlopen. Van tekening naar simulatie en uiteindelijke productie. Waarom WIA Engravesim gebruiken? WIA EngraveSIM is een eenvoudig CAM graveerprogramma met een Windows interface. In Nederland maken ca. 150 onderwijsinstellingen (VMBO, MBO en HBO) hiervan gebruik. • WIA EngraveSIM is speciaal ontwikkeld voor educatieve doeleinden. • Door de opbouw van WIA EngraveSIM wordt het CADCAM ontwerpproces stapsgewijs doorlopen. • Compatible met alle netwerksystemen. • Meegeleverd lesmateriaal waarmee leerlingen zelfstandig stap-voor-stap een product kunnen ontwerpen. • Laag instapniveau. • Mogelijkheid voor site licentie; U koopt een licentie voor een onbeperkt aantal computers per locatie. • Mogelijkheid tot netwerkversie voor eenvoudiger beheer van het programma. Opbouw van WIA Engravesim WIA EngraveSIM bestaat uit drie modules:​ Geometriemodule (CAD); in deze module wordt het te bewerken product opgetekend. • Optekenen van het product m.b.v. lijnen, bogen, punten, tekst en standaardgeometrieën. • Afschuinen en afronden van geometrieën. • Importeren van AutoCAD tekeningen in DXF-formaat. • Zoom, scroll functies via werkscherm en muis.​ CAM-module; in deze module worden de bewerkingparameters (materiaal, gereedschap en bewerkingen) ingevoerd, alsmede de CNC-code gegenereerd.​ Simulatiemodule; in deze module wordt het gemaakte CNC bestand gesimuleerd. Vanuit de simulatiemodule wordt de communicatie met machine tot stand gebracht. Complete leerplek CAM graveren WIA Educational biedt complete leerplekken aan. De documentatie bestaat uit handleidingen, werkboeken en antwoordenboeken. De leerlingen kunnen m.b.v. de documentatie zelfstandig een product ontwerpen en bewerkingen simuleren.

Informatie aanvragen