Duurzame energie

Duurzame energie, een werkplek die zichzelf terugverdient!
In het kader van duurzaamheid en de laatste ontwikkelingen op energiegebied, leveren wij de werkplek duurzame energie. Hierin leert de nieuwe generatie om te werken met duurzame energiebronnen, die een belangrijke plaats zullen innemen in de toekomst.

Waarom investeren in duurzame energie?
Duurzame energie is gratis! Alleen het produceren en plaatsen van de installatie vraagt om een investering, maar hierna zal de installatie zichzelf na verloop van tijd terugverdienen!
Daarnaast zijn er nog andere redenen te noemen waarom investeren in duurzame energie een verstandige keuze is, zoals:

  • Fossiele brandstoffen zijn slecht voor het milieu, denk maar eens aan de vervuiling uitlaatgassen van auto’s en fabrieken.
  • Fossiele brandstoffen kunnen op raken, hierdoor worden de prijzen hoger, en zullen we uiteindelijk over moeten stappen andere energiebronnen.
  • Duurzame energiebronnen zijn milieuvriendelijk, de wind en de zon zijn juist goed voor het milieu.
  • Duurzame energiebronnen raken niet op, de zon zal elke dag schijnen, en de wind zal blijven waaien.

Inhoud
Met de  werkplek duurzame energie worden leerlingen op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van energie opwekking. De voor- en nadelen van verschillende energiebronnen worden besproken, en er wordt nader ingegaan op het gebruik van wind- en zonne- energie. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan hoe elektriciteit werkt en wordt opgewekt, en worden de belangrijkste begrippen besproken. Tot slot wordt er geleerd om verschillende berekeningen te maken met betrekking tot vermogens, opbrengst en terugverdientijd.

Zonne-energie
Met het zonnepaneel wordt het maken van dakberekeningen behandeld, waardoor de zonne potentie en systeemgrootte kunnen worden berekend. Ook kunnen de leerlingen aan de hand van actuele gegevens voorspellen wat de verwachte opbrengst van de installatie zal zijn, en wat de terugverdientijd is.

Windenergie
Allereerst wordt de werking van een windmolen besproken, en vervolgens kunnen leerlingen aan de hand van actuele windgegevens voorspellen wat de te verwachte opbrengst en terugverdientijd van de windmolen zijn.

Informatie aanvragen