Domotica

Inleiding
Domotica is een samentrekking van het Latijnse “domus” (Latijn voor ‘huis’) en informatica (‘Tica’ staat voor automatisatie). Domotica is een geïntegreerd systeem dat alle (elektrische) apparaten in en om de woning bedient en beheert. Het doel van Domotica is het verhogen van het wooncomfort en het besparen van energie in en om het huis. Voorbeelden van toepassingen in de Domotica zijn bijvoorbeeld;
• Tegelijkertijd alle lichten in en om het huis uitschakelen
• Alarminstallaties

De werkplek Domotica is erop gericht om de leerlingen het begrip Domotica te verduidelijken. Het verduidelijken van dit begrip vindt plaats met een hardwaremodel en bijbehorend lesmateriaal. Deze werkplek kan worden ingezet voor het onderwijzen van Techniek, Zorg & Welzijn en Bedrijfsbeveiliging en daarnaast kunt u desgewenst functies aan het hardwaremodel toevoegen.

Hardwaremodel WIA Domotica 
In samenwerking met GIA is WIA Educational op zoek gegaan naar een onderwijsmodel dat de leerlingen op effectieve en aantrekkelijke wijze het principe en doel van Domotica kan bijbrengen.

GIA heeft in opdracht van WIA Educational een model ontwikkeld dat verscheidene functies bevat die in Domotica systemen voorkomen. Op het model vinden we functies als zonnewering schakelingen, dimmerschakelingen en beveiligingsschakelingen. Bij het ontwerpen en ontwikkelen van het model heeft WIA Educational een aantal uitgangspunten gehanteerd;

Eenvoud & visuele aantrekkelijkheid:
Op het model zijn afbeeldingen geplaatst die de verschillende ruimtes in een woning voorstellen.

Lesconcept WIA Domotica techniek
Het practicum is bedoeld om de studenten die elektrotechnisch onderwijs volgen inzicht te geven in de praktijktoepassingen van bussystemen. Door aan het model te werken kunnen de leerlingen door middel van de lesstof en door de visualisering duidelijk zien wat een bussysteem inhoudt en waarin het verschilt van een conventionele installatie. Dit verschil houdt in dat bij een conventionele installatie de functies van het systeem tijdens de montage vastgelegd worden, een verandering kan alleen worden aangebracht door de aanpassing van leidingen en bedrading, Bij een busgeoriënteerd systeem kan iedere functie weer gewijzigd worden. Door middel van een programma kan worden getoond dat het softwarematig mogelijk is om een functie toe te kennen aan een schakelaar nadat de installatie is voltooid.

Naast de bestaande functies van het hardwaremodel zoals hieboven staan afgebeeld, kan WIA Educational ook een extra bus leveren, waarop een aantal extra functies zijn in te stellen. Hierbij kan worden gedacht aan: een alarmschakelaar, bedieningspaneel, bewegingssensor, alarmlicht etc.

Veilig en sectorbreed inzetbaar:
Het bussysteem is voorgeprogrammeerd zodat alle schakelingen direct werken. De werking van de schakeling wordt niet bepaald door de aansluiting van de bedrading, maar de wijze waarop de software geprogrammeerd wordt. Aan dit model kunnen de leerlingen opdrachten uitvoeren en met behulp van het lesmateriaal de werking van een Domoticasysteem leren begrijpen. Er is vanuit het oogpunt van veiligheid bewust voor gekozen om de leerlingen niet met 220 V te laten werken. Verder is de nadruk niet gelegd op het aanleggen van een bussysteem maar de werking ervan. Daarnaast is het model zowel inzetbaar voor de sector Techniek ( bedrijfsbeveiliging ) als voor Zorg & Welzijn. Via een eenvoudig te verschuiven paneel kan gekozen worden voor het op dat moment gewenste model.

Informatie aanvragen