Basisonderwijs

Wetenschap en Technologie
Wetenschap & Techniek prikkelt de creativiteit en nieuwsgierigheid van kinderen. Kinderen ontwikkelen hun talenten door onderzoeken, redeneren en problemen oplossen. Vanuit het Expertisecentrum Wetenschap & Techniek Noord-Holland/Flevoland word de ontwikkeling van wetenschap en techniek- onderwijs op pabo’s en basisscholen gestimuleerd. Samenwerken, van elkaar leren en het uitwisselen van kennis staan hierbij centraal.

WIA Educational levert ook werkplekken aan de scholen die aan dit programma meewerken. Voor onze werkplekken in het basisonderwijs hebben wij echter een andere website. Kijk voor meer informatie op: http://wia-ingenieus.nl